Hotel Turist ima veliku restoran salu za ručavanje, mini bar, recepciju, terasa...